× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Chirurg s.c.

Poradnia Chirurgiczna - NZOZ "Chirurg" s.c.

Informacje o komórce

Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

Poradnia chirurgii ogólnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Chirurgia ogólna


Adres

56-498-27-58
Ogrodowa 2A
87-300 Brodnica

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1